O nas

 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 leży na terenie Gminy Cedry Wielkie – w miejscowości Cedry Małe, na pięknych terenach żuławskich. Od stycznia 1991 roku Przedszkole zostało przekazane pod Urząd Gminy w Cedrach Wielkich. Przedszkole jest placówką publiczną. Mieści się w budynku parterowym z poddaszem zaadoptowanym na mieszkania osób prywatnych. Budynek przedszkolny jest modernizowany i dostosowany do potrzeb dzieci i funkcjonalności placówki. W przedszkolu znajdują się trzy sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć ruchowych, rytmiczno – umuzykalniających, tanecznych, a także uroczystości przedszkolnych.

Placówka jest dobrze zaopatrzona w meble i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, książki. W salach zajęć znajdują się stałe kąciki zainteresowań: kącik lalek, kącik fryzjerski, kącik książki, kącik przyrodniczo- badawczy, sklepik, kącik muzyczny, kącik plastyczny, kącik kuchenny, kącik sportowy. Oprócz kącików stałych urządzane są wspólnie z dziećmi kąciki okresowe związane z opracowywanymi w danym okresie zagadnieniami. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy: drabinki, zjeżdżalnię, ruchomy most itp.
 
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych jest czynne od pon-pt w godzinach 6.30-16.30.  W oddziale w Cedrach Małych są dwie grupy przedszkolne:
Grupa ” Złote rybki”
Grupa „Delfinki”
 
Oddział  zamiejscowy Trutnowy „Pszczółki”, „Motylki” – czynny od pon-pt w godz. 6.30-16.30.
Oddział zamiejscowy  Koszwały „Koniki morskie” – czynny od pon-pt w godz. 9.00-14.00
 

 
 

Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. Odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe : rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, tańce, religia, nauka języka angielskiego, zajęcia z psychologiem .
Praca dydaktyczna odbywa się zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o program  Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo” .Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” wydawnictwa WSiP.

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom doskonalenie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Tworzymy dzieciom warunki do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

Nasze hasło: „ Dobro dziecka jest naszym najwyższym celem”

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych zatrudnia nauczycieli mających wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.
 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 
„MOTYLKI”
mgr Joanna Reiter – nauczyciel mianowany
 
„DELFINKI”
licencjat Karolina Rajek  – nauczyciel początkujący
Bożena Weiher – pomoc nauczyciela
 
„ZŁOTE RYBKI”
mgr Bożena Piasecka– nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Kasjaniuk – nauczyciel mianowany
 
„PSZCZÓŁKI”
mgr Monika Bereza – nauczyciel dyplomowany, p.o. dyrektora przedszkola
mgr Barbara Jost – nauczyciel mianowany, logopeda
Anna Kijak – pomoc nauczyciela
 
„KONIKI MORSKIE”
mgr Ewa Adamczyk – Szczykutowicz – nauczyciel mianowany, logopeda
Karolina Cydzik – pomoc nauczyciela
 
dr Dominika Myślińska- nauczyciel mianowany, psycholog
mgr Julia Dragan – nauczyciel początkujący, pedagog specjalny

Irena Wysocka – kucharka
Monika Wiśniewska – intendent
Joanna Jędrzejczyk – pracownik obsługi
Wioleta Kozyra – pracownik obsługi
Sabina Kozyra – pracownik obsługi