Rekrutacja 2021/2022


Dokumenty dotyczące rekrutacji kandydatów do przedszkola ♦

 

 

O nas

Przedszkole Samorządowe Nr 2 leży na terenie Gminy Cedry Wielkie – w miejscowości Cedry Małe, na pięknych terenach żuławskich. Od stycznia 1991 roku Przedszkole zostało przekazane pod Urząd Gminy w Cedrach Wielkich. Przedszkole jest placówką publiczną. Mieści się w budynku parterowym z poddaszem zaadoptowanym na mieszkania osób prywatnych. Budynek przedszkolny jest modernizowany i dostosowany do potrzeb dzieci i funkcjonalności placówki. W przedszkolu znajdują się trzy sale przeznaczone do zajęć dydaktycznych, zabaw, zajęć ruchowych, rytmiczno – umuzykalniających, tanecznych, a także uroczystości przedszkolnych.

Placówka jest dobrze zaopatrzona w meble i urządzenia dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci. Przedszkole jest dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, książki. W salach zajęć znajdują się stałe kąciki zainteresowań: kącik lalek, kącik fryzjerski, kącik książki, kącik przyrodniczo- badawczy, sklepik, kącik muzyczny, kącik plastyczny, kącik kuchenny, kącik sportowy. Oprócz kącików stałych urządzane są wspólnie z dziećmi kąciki okresowe związane z opracowywanymi w danym okresie zagadnieniami. Miejscem umożliwiającym zaspokajanie aktywności ruchowej jest ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt terenowy: drabinki, zjeżdżalnię, ruchomy most itp.
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych jest czynne od pon-pt w godzinach 6.30-16.30.  Placówka ma zamiejscowe oddziały:
Oddział Trutnowy „Pszczółki” – czynny od pon-pt w godz. 6.30-16.30.
Oddział Koszwały „Złote rybki” – czynny od pon-pt w godz. 6.30-16.30
Okienko Koszwały ” Koniki morskie” –  czynne od pon-pt w godz. 9.00 – 14.00


Główną formą aktywności dzieci w przedszkolu jest zabawa, która stymuluje dynamiczny i wielostronny rozwój osobowości dziecka. Jest także źródłem zdobywania wiedzy o świecie, przejmowania od ludzi zwyczajów społecznego zachowania, gromadzenia doświadczeń, rozwijania własnych zainteresowań. Odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe : rytmika, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, tańce, religia, nauka języka angielskiego, zajęcia z psychologiem .
Praca dydaktyczna odbywa się zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy „ Kocham przedszkole” oraz „Program przygotowania dzieci w wieku przedszkolnym do posługiwania się językiem angielskim” wydawnictwa WSiP.

Jesteśmy przedszkolem, które umożliwia dzieciom doskonalenie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami i możliwościami. Dbamy o klimat naszego przedszkola, aby dzieci czuły się w nim bezpiecznie. Tworzymy dzieciom warunki do łatwiejszej adaptacji w przedszkolu. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach takich jak: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, szacunek dla drugiego człowieka, jego wytworów i otaczającego świata.

Nasze hasło: „ Dobro dziecka jest naszym najwyższym celem”

Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Cedrach Małych zatrudnia nauczycieli mających wysokie kwalifikacje pedagogiczne. Kadra tworzy życzliwą i rzeczową atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania oraz edukacji dzieci.

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
„BURSZTYNKI”
mgr Joanna Reiter – nauczyciel mianowany
licencjat Julia Dragan – nauczyciel stażysta
„DELFINKI”
mgr Mirosława Matyjas – nauczyciel dyplomowany, dyrektor
mgr Monika Bereza – nauczyciel dyplomowany, wicedyrektor
Bożena Weiher – pomoc nauczyciela
„ZŁOTE RYBKI”
mgr Bożena Piasecka – nauczyciel dyplomowany
mgr Aneta Kasjaniuk – nauczyciel kontraktowy
„PSZCZÓŁKI”
mgr Kamila Kochowska– nauczyciel mianowany
mgr Barbara Jost – nauczyciel mianowany
Anna Kijak – pomoc nauczyciela
„KONIKI MORSKIE”
mgr Ewa Adamczyk – Szczykutowicz – nauczyciel mianowany
Karolina Cydzik – pomoc nauczyciela

Irena Wysocka – kucharka
Monika Wiśniewska – intendent
Joanna Jędrzejczyk – pracownik obsługi
Wioleta Kozyra – pracownik obsługi
Sabina Kozyra – pracownik obsługi

Plan zajęć

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Cedrach Małych 

  „ZŁOTE RYBKI”

6.30–8.00 Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy integrujące grupę.

8.00–8.30 Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Zabawy rytmiczne.     Zabawy z językiem angielskim.

8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

9.15–10.15 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o program wychowania przedszkolnego. Organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.15–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe. Pełnienie dyżuru – np. nauka nakrywania stołu do obiadu.

11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00- 12.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience

12.15–12.45 Relaks, odpoczynek dzieci, czytanie i słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe.

12.45–13.30 Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-‑stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym, dostosowanie zadań do możliwości dzieci. Spacer, obserwacje środowisk przyrodniczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych.

13.30–13.45 Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.45- 14.00 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.20–16.30 Zabawy samodzielne wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna i wyrównawcza. Gry i zabawy stolikowe. Pobyt na świeżym powietrzu. Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Cedrach Małych 

                „DELFINKI”

 

7.30–8.30 Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Zabawy z językiem angielskim. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Praca indywidualna z dzieckiem.

8.30–9.00 Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

9.00–9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety. Samodzielna zabawa dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.

9.15–10.00 Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenia podstawy programowej. Zgodnie z tematyką organizowanie zabaw twórczych, ruchowych, stymulujących rozwój dzieci.

10.00–11.15 Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapiania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

11.15–11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne i samoobsługowe oraz opiekuńcze w łazience. Czynności porządkowe.

11.30–12.00 Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami. Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00–12.15 Zabiegi opiekuńcze, higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do relaksu.

12.15–13.15 Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie bajek,muzyki relaksacyjnej – wyciszenie. Zajęcia dodatkowe.

13.15-13.30  Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe.

13.30–14.00  Podwieczorek – kultura spożywania posiłków.

14.00–15.30 Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych, praca indywidualna z dziećmi, pobyt na świeżym powietrzu, rozchodzenie się dzieci.


UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec zmianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.

Kontakt

Przedszkole Samorządowe Nr 2 Cedry Małe

Ul. Wiślana 11/4
83-020 Cedry Wielkie
tel/fax 586836201

 

Oddział zamiejscowy w Koszwałach, 83-011 Koszwały, ul Lipowa 15
Oddział zamiejscowy w Trutnowach, 83-020 Trutnowy, ul. Św. Piotra i Pawła 3

ORGAN PROWADZĄCY

ORGAN NADZORUJĄCY